Solutions

Industry and automatization

Podpora industrijskim aplikacijam in namenske rešitve. SolarC naprava za daljinski nadzor solarnih elektrarn in sorodnih objektov.

Read more

Tracking

Inovativne rešitve in platforme naprav LT2001, LogTrack za potrebe sledenja v kopenskem in pomorskem sektorju z možnostjo prilagoditve.

Read more

Custom solutions

Razvoj naprav ali nadgradnja strojne in programske opreme s podporo vgrajenim sistemom (uCos, TNKernel...) in Linux.  

Read more

Antenna systems

AZ/EL in X/Y antenske zemeljske postaje za dinamično sledenje satelitom. Izdelava in nadgradnja antenskih merilnih postaj s kompletno programsko podporo. 

Read more

Services

Razvoj visokotehnoloških naprav, podpora vgrajenim operacijskim sistemom (Linux, uCOS, TNKernel...), proizvodnja prototipov in manjših serij naprav.

Read more

Products

Namensko razvite naprave za potrebe v industriji, navtiki in ostalih področjih uporabe, ki zaradi modulane zasnove omogočajo hitro prilagoditev vaši aplikaciji.

Read more