Custom solutions

Pri svojem delu se velikokrat srečamo s tehnično specifikacijo, ki rešuje specifičen problem. Takšne projekte imenujemo Rešitve po meri, saj služijo le določeni aplikaciji in jim ponavadi ne moremo razširiti uporabo na drugih področjih.

Medicine

Development and manufacture of electronics based on contractor specification used in medicine and harsh industrial environments.

Read more

Vehicle diagnostics

Developing the device for recording the operation data of truck and transport vehicles with FMS bus support.

Read more

uPower systems

Development of low-consumption, self-sustaining energy devices for daily use in the household.

Read more

Development and manufacture of electronics based on contractor specification used in medicine and harsh industrial environments.