VMS

O VMS (Vessel Monitoring System)

VMS  je sledilni sistem, ki ga predpisuje EU zakonodaja v sektorju ribištva. Po EU uredbi je vsaka članica, ki razpolaga z ribiško floto plovil, dolžna opremiti vsa plovila s sledilno napravo in pridobljene podatke iz ladje tudi sporočati v centralno bazo. Kljub temu, da gre za neke vrste evropski predpis, se za VMS sistem odločajo tudi države, ki niso del EU.

Zakonodaja oziroma VMS regulativa predpisuje le osnovno funkcionalnost VMS naprave, kot je GPS sprejemnik, satelitska komunikacija in možnost povezave na tretjo napravo za namene e-logbook (Catch Report). Vsaka država, ki razpiše VMS projekt pa lahko dodatno določi zahteve za napravo (strojna oprema), kot tudi njeno funkcionalnost, ki jo opisuje aplikacija nameščena na napravi. Vsaka država, ki ima registrirano ribiško floto oziroma ladjo lahko vzpostavi ti. VMS, ki omogoča raznim organizacijam za ribištvo in morski ulov, da preverjajo oziroma regulirajo ribiške dejavnosti. Te organizacije imajo vpogled v natančne podatke o parametrih ladje (hitrost, lokacija,čas lova...). VMS igra ključno vlogo v MSC (Monitoring Control and Surveillance) programu, ki nadzira ribiške dejavnosti v teritorijalnih vodah posamezne države in na odprtem morju.

LT2001-VMS

LT2001-VMS je naprava z vso potrebno podpora za vključitev v VMS sistem. Osnova za LT2001-VMS je platforma LT2001, ki omogoča številne razširitve, kot je izboljšana avtonomija baterije in programsko podporo za priključitev zunanjih naprav. Mnoge programske izboljšave so bile narejene pri zbiranju in skladiščenju prejetih telematičnih podatkih, ter "zgoščevanju/arhiviranju" le teh za večjo učinkovitost prenosa v nadzorni center. Slednje izboljšave imajo velik pomen, saj vplivajo na obratovalne stroške sistema, ki so praviloma komunikacijske narave. Podatke lahko uporabnik določi kot prednostne ali arhivske, kar pomeni optimizacijo prenosa podatkov, oziroma uravnoteženje prenosov med GSM ali Satelitskim omrežjem.