Kopenski promet

Za potrebe sledenje in diagnostike stanja vozila smo razvili cenovno ugodno napravo LogTrack s poudarkom na preprosti uporabi, zanesljivosti in možnostjo povezave z zunanjimi napravami. Naprava ima vgrajeno aktivno prednapetostno zaščito in manjšo baterijo, ki omogoča avtomomijo v primeru izpada napajanja oziroma v specialnih primerih, kot je zagon motorja in napake pri polnenju akumulatorja. Odvisno od tipa naprave je na voljo CAN/RS485/RS232 vodilo, ki ga lahko prilagodimo za določen protokol skupaj s parametri za komunikacijo.