Medicina

Sodelovali smo na razvoju naprave, katere namen je priprava oziroma mešanje zdravil za kemoterapijo in druge namene. Zadolženi smo bili za izdelavo strojne in programske opreme kontrolerske plošèe. Pri samem projektu smo izvedli integracijo posameznih sklopov sodelovali pri aktivnem načrtovanju mehanskih sklopov naprave.

Uspešno smo izvedli vse postopke testiranja in certificiranje naprave kot celota, čemur je sledila tudi uspešna predstavitev na sejmu. Tekom razvoja smo se srečali in tudi preučili nekatere za nas nove stvari, kot so dinamika tekočin, problem mehurčkov v ceveh, merjenje mešane tekočine v pripravljenih stekleničkah, natanèno tehtanje končnega preparata, manipulacija mehanskih rok in ostalo.