Zelena energija

solar powerplant

Kaj hitro smo se srečali z industrijskimi aplikacijami in avtomatizacijo določenega procesa. Včasih so bile to rešitve na ključ, drugič, pa smo pripevali po segment ali več k projektu. Nekatere rešitve oziroma usluge so vključevale izdelave podporne strojne in programske opreme, druge pa so vključevale le ti. sistemsko integracijo. Nekako najbolj podprt segment industrije oziroma avzomatizacije je daljinski nadzor solarnih elektrarn, katerih delež raste oziroma trend se počasi ustavlja. Z leti se je začel povečevati delež virov obnovljive energije.

Največja rast je bila na področju srednje velikih in manjših zasebnih solarnih elektrarn. Sprva nekemu daljinskem nadzoru niso preveč posvečali pozornosti, vendar pa se je kaj kmalu pokazala potreba po takšnem oddaljenem nadzoru. Tu moramo omeniti, da pri oddaljenem nadzoru gre predvsem za to, da ima uporabnik na voljo podatek o obratovanju elektrarne kar se da ažuren.

Pri svoji lastni rešitvi SolarC nadzornikov sistema smo šli še korak dlje in sicer, da uporabniku statistično nudimo tudi druge telematične podatke posameznih razsmernikov, kot je dnevna proizvedena energija, status posameznega razsmernika, trenutne razmere in ostalo. Zasnovali smo napravo, ki za komunikacijo proti nadzornem centru koristi GSM ali ethernet povezavo. Vgrajene V/I enote omogočajo priključitev raznih tipov razsmernikov, kot so KACO, SMA, Fronius, PowerONE in Danfoss. Inovativen in tehnološko dovršen pristop k razvoju SolarC serije nadzornih modulov nam omogoča priključitev 2 različnih tipov razsmernikov po 16 vsakega, kar skupno pomeni 32 razsmernikov.

Podpora produktu SolarC (prenos datotek)

 - SolarC dokumentacija