Meritve anten

Naslednji korak v razvoju antenskih sistemov je bil razvoj aplikacije in tudi merilnega mesta za potrebe merjenja smernih diagramov antene. Razvita aplikacija AnGain je namenjena avtomatskemu zajemu meritve, ki jo vnaprej določi operater. Merimo lahko smerne diagrame ali pa dobitek, kar je dovolj dober podatek za anteno. Ker pa je meritev smernega diagrama pogojena z vrtenjem merjene antene smo izdelali tudi krmilnik AE100, ki je voden preko nastavljenega profila meritve. Program je opremljen s Čarovnikom za meritve, ki s preprostimi koraki vodi operaterja, da določi vsepotrebne parametre meritve, kot je frekvenca, korak in ostalo.

Na sliki sta prikazana rezultata meritve smernega diagrama in dobitka antene. Rezultat meritve lahko izvozimo v CSV ASCII obliko zapisa, ki ga nadaljne obdelujemo v drugih programih, graf pa lahko izvozimo v rasterski JPG obliki zapisa ali vektorskem formatu SVG.

Kliknite na sliko za povečavo.